Premie dla młodych rolników

Od 31 marca do 30 czerwca 2021 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzą nabór wniosków o Premie dla młodych rolników.

Podobnie jak w poprzednich naborach, o wsparcie mogą się ubiegać młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo. Preferowane są osoby, które m.in.:

  • w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
  • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
  • posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;
  • rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
  • posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej w przedziale 13-150 tys. €. Wielkość ekonomiczna gospodarstw (WEG) to wartość standardowa rocznej produkcji wyrażona w euro;
  • przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Wysokość wsparcia to 150 tys. zł. Premia musi zostać w całości przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy zainwestować w środki trwałe. Pieniądze będą wypłacane w dwóch ratach:

  • 120 tys. zł – na wniosek o płatność pierwszej raty pomocy, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;
  • 30 tys. zł – na wniosek o płatność drugiej raty pomocy, po realizacji biznesplanu.

Finansowane z budżetu PROW 2014-20.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.