Premia dla młodego rolnika

Trwający od 3 czerwca 2020 r. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników” został przedłużony. Młodzi rolnicy mogą je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dwa tygodnie dłużej, do 17 sierpnia.

Wsparcie jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu. O pomoc mogą się ubiegać osoby, które:
- w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
- posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
- posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;
- rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
- posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale 13-150 tys. €;
- przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:
- 120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;
- 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.

Jest to wsparcie na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”. Finansowane z budżetu PROW 2014 -20.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.