Pomoc na budowę lub wyposażenie silosów

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o pomoc na budowę lub wyposażenie silosów.

O pomoc mogą się starać rolnicy, którym w 2022 r. przyznano płatności bezpośrednie. Ważne, aby mieli prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w przypadku działki, na której planują zrealizować inwestycję.

Pomoc przysługuje m.in. na zakup nowego silosu oraz stanowiących jego integralną część urządzeń lub elementów wyposażenia, np. wentylatorów, czujników temperatury czy wilgotności, dmuchaw, nagrzewnic elektrycznych, rur załadunkowych lub spedycyjnych i ich podpór. Wsparcie będzie dotyczyć także montażu i transportu.

Dofinansowanie jest udzielane w formie refundacji i wynosi standardowo do 50% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku młodego rolnika – do 60%.  Natomiast limit pomocy to co do zasady 50 tys. zł, a dla gospodarzy do 40. roku życia – 60 tys. zł.

Wnioski można składać wyłącznie za pomocą formularza na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR.

Wsparcie na budowę lub wyposażenie silosów ma na celu poprawę infrastruktury magazynowej dla zbóż, kukurydzy czy rzepaku, a tym samym zwiększenie odporności gospodarstw rolnych na kryzysy.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.