Pomoc dla spółek wodnych

Od 31 grudnia br. do 29 marca 2021 r. oddziały regionalne i biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzą nabór wniosków o pomoc dla spółek wodnych lub związków spółek wodnych.

O pomoc mogą się ubiegać spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość członków stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Wsparcie finansowe udzielane jest na sprzęt zmechanizowany, służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych do ochrony gospodarstw przed skutkami powodzi, podtopień lub deszczu nawalnego. Chodzi o zakup np. koparek, ciągników, rębaków do drewna, kos spalinowych czy kosiarek samojezdnych.

Maksymalna wysokość wsparcia to 1 mln zł. Limit dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Jest to wsparcie w ramach poddziałania 5.1 "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof". Finansowane z PROW 2014-20.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.