Pomoc dla pszczelarzy 2022

Od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzą nabór wniosków o pomoc finansową dla pszczelarzy.

O to dofinansowanie, podobnie jak w roku ubiegłym, mogą się ubiegać pszczelarze. Warunkiem jest prowadzenie działalności nadzorowanej w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadanie numeru ewidencji producentów nadanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeżeli hodowca pszczół chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany w Agencji, to musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparcie.

Pomoc ustalona jest w formie dotacji do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Natomiast stawka dotacji wynosi 20 zł na rodzinę pszczelą na rok.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika, wysłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.