Inwestycje w nawadnianie gospodarstw

Od 30 listopada br. do 28 stycznia 2021 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzą nabór wniosków o dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa.

O pomoc mogą się ubiegać rolnicy posiadający gospodarstwo o powierzchni 1-300 ha gruntów rolnych, prowadzący działalność zarobkową w ramach produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Świadczyć ma o tym wykazany przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Wsparcie przyznawane jest na realizację inwestycji ulepszających już istniejące instalacje nawadniające, powiększających obszar nawadniania lub jednocześnie powiększających obszar nawadniania i ulepszających już istniejące instalacje. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na:

  • budowę studni i zbiorników;
  • zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających oraz systemów do sterowania nawadnianiem.

Limit finansowy to 100 tys. zł na beneficjenta (gospodarstwo). Refundacji podlega 50% kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60% u młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł.

Jest to wsparcie w ramach poddziałania "Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar nawadniania w gospodarstwie". Finansowane z budżetu PROW 2014 -20.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.