III rata podatku rolnego 2022

Do 15 września 2022 r. trzeba opłacić wiele podatków lokalnych lub ich rat. Należą do nich: podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny.

Podatek rolny opłacają osoby posiadające grunty rolne. Stawka zależy od średniej ceny skupu żyta, ogłaszanej co roku przez Główny Urząd Statystyczny.

Warto pamiętać, że ww. podatki opłaca się kwartalnie, w 4 ratach:

  • do 15 marca;
  • do 15 maja;
  • do 15 września;
  • do 15 listopada.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.