Dopłaty do materiału siewnego 2022

Od 25 maja do 25 czerwca 2022 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzą nabór wniosków o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego.
Wsparciem finansowym objęty jest kwalifikowany materiał siewny zbóż i roślin strączkowych, a także sadzeniaki ziemniaka.

O wsparcie mogą się ubiegać producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. Do wykazu gatunków roślin uprawnych, do których przysługuje taka dopłata, została dodana pszenica orkisz.

Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty.

Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.