Dopłaty bezpośrednie i obszarowe za 2024 r.

Od 15 marca do 15 maja 2024 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór e-wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2024 r.

Dopłaty bezpośrednie przysługują rolnikowi aktywnemu zawodowo prowadzącemu działalność rolniczą. Musi on posiadać grunty o powierzchni co najmniej 1 ha. Ziemia, do której chce otrzymać płatności, powinna być w jego posiadaniu na dzień 31 maja 2024 r. Wsparcie to przysługuje także rolnikowi, który ma mniej niż 1 ha gruntów, ale spełnia warunki do przyznania płatności związanych ze zwierzętami, a łączna kwota płatności bezpośrednich, które miałby otrzymać, wynosi co najmniej 200 €.

Katalog płatności, o które można się ubiegać w tegorocznej kampanii, jest podobny do tego z 2023 r. Jak poinformowało MRiRW, będą też nowe. Jedna z nich to płatność dla małych gospodarstw, która podobnie jak przed rokiem, ma być przeznaczona dla rolników posiadających do 5 ha użytków rolnych. Propozycja ta wymaga jeszcze akceptacja Komisji Europejskiej. Z kolei Parlament Europejski będzie głosować wkrótce nad zmianami w rozporządzeniach poświęconych warunkowości. W odniesieniu do poszczególnych państw członkowskich modyfikacje przepisów mają dotyczyć:

  • zwolnienia gospodarstw do 10 ha z kontroli i sankcji za niespełnianie warunkowości;
  • większej swobody w decydowaniu o obowiązkowym okresie utrzymania okrywy glebowej (GAEC 6);
  • uznania dywersyfikacji upraw za alternatywę dla zmianowania (GAEC 7);
  • zniesienia obowiązku ugorowania 4% gruntów ornych (GAEC 8) i wprowadzenia nowego ekoschematu – Grunty wyłączone z produkcji.

O wsparcie po raz kolejny można się ubiegać wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus, dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych. Rolnicy, którzy nie mają komputerów, mogą liczyć na techniczne wsparcie ze strony pracowników ARiMR. Wątpliwości można konsultować również za pośrednictwem infolinii. Także w tym roku bezpłatną pomocą służą pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Wnioski o przyznanie dopłat wraz z załącznikami są przyjmowane do 15 maja 2024 r. Tradycyjnie dokumenty będzie można dostarczyć również po tym terminie, ale za każdy roboczy dzień opóźnienia płatność zostanie pomniejszona o 1%. Z kolei korekty we wnioskach bez konsekwencji finansowych będzie można wprowadzać do 31 maja 2024 r. Po tej dacie płatności do powierzchni objętych zmianami będą także obniżane o 1% za każdy dzień zwłoki. Ostateczny termin zakończenia tegorocznej kampanii powinien nastąpić 10 czerwca 2024 r.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.