Dopłaty bezpośrednie i obszarowe za 2023 r.

Od 15 marca do 30 czerwca 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór e-wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2023 r.

Od tego roku, aby otrzymać dopłaty, trzeba spełnić kryteria rolnika aktywnego zawodowo (być w poprzednim roku beneficjentem płatności bezpośrednich nieprzekraczających kwoty 5 tys. €) oraz stosować zasady wzmocnionej warunkowości. Natomiast przestają obowiązywać pojęcia wzajemnej zgodności, tj. cross-compliance i zazielenienia.

Wzmocniona warunkowość opiera się na 9 normach GAEC. Dotyczą one utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Wytyczne te są również podstawą do określenia wymagań dla dodatkowych dobrowolnych działań, takich jak ekoschematy. Tych z kolei jest 6.

Kolejna zmiana dotyczy dolnego progu powierzchni gospodarstwa objętej płatnością redystrybucyjną. Do tej pory wynosił on 3 ha, a od br. został obniżony do 1 ha. Istotne jest, że płatność taka przyznawana jest do pierwszych 30 ha. Z kolei w przypadku uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników zniesiono limit powierzchni gruntów, do których przyznawana jest płatność (dotychczas było to 50 ha).

Podstawowy termin składania wniosków został wydłużony i trwa od 15 marca do 30 czerwca 2023 r. Jednak będą one przyjmowane również po tej dacie, do 25 lipca. Jest to tzw. termin sankcyjny, w którym należne płatności będą pomniejszane o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Z kolei korekt we wnioskach bez konsekwencji finansowych będzie można dokonywać do 17 lipca 2023 r.

Rolnicy mogą się ubiegać o wsparcie wyłącznie drogą elektroniczną, przez aplikację eWniosekPlus, dostępną na Platformie Usług Elektronicznych. W razie wątpliwości mogą liczyć na pomoc pracowników Agencji oraz kontaktować się za pośrednictwem infolinii: nr tel. 800-380-084 lub 22 595-06-11, w dni robocze 7:00-19:00 oraz w soboty 10:00-16:00.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.