Dopłaty bezpośrednie i obszarowe za 2022 r.

Od 15 marca do 31 maja 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór e-wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2022 r.

Podstawowy termin składania wniosków trwa od 15 marca do 31 maja 2022 r. Jednak będą one przyjmowane również po tej dacie, do 27 czerwca. Jest to tzw. termin sankcyjny, w którym należne płatności będą pomniejszane o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Dlatego warto to zrobić choćby z małym wyprzedzeniem.

Rolnicy mogą się ubiegać o wsparcie wyłącznie drogą elektroniczną. Jednak jest pewna zmiana techniczna. Przed rokiem można było się zalogować bezpośrednio do aplikacji eWniosekPlus, wypełnić formularz i wysłać go do ARiMR. Natomiast w tym roku dostęp do tej aplikacji będzie możliwy za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Wszystkie dane dostępu – login i hasło – z których dotychczas korzystali beneficjenci pozostają bez zmian.

Wnioski można składać samodzielnie lub z pomocą doradcy. W tym drugim przypadku w aplikacji istnieje możliwość wyboru doradcy i nadania mu upoważnienia do obsługi wniosku na dany rok. Osoby nieposiadające komputera mogą też liczyć na pomoc pracowników biur powiatowych ARiMR.

Płatności bezpośrednie w 2022 r. realizowane w Polsce obejmują:

 • jednolitą płatność obszarową (JPO);
 • uzupełniającą płatność podstawową (UPP);
 • płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, tzw. płatność za zazielenienie;
 • płatność dla młodych rolników;
 • płatność dodatkową (redystrybucyjną);
 • płatności związane z produkcją;
 • płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego;
 • system dla małych gospodarstw.

Oto zmiany w zasadach przyznawania płatności w stosunku do minionego roku:

 • wraca uzupełniająca płatność podstawowa do wybranych upraw, a także gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin. Wykaz roślin obejmuje aż 13 kategorii;
 • liczba pakietów wchodząca w skład płatności w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego została poszerzona o dwa nowe:
  Pakiet 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk;
  Pakiet 9. Retencjonowanie wody.

ARiMR przypomina, że rolnik ubiegający się o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności ONW, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną (PROW 2014-20), płatność ekologiczną (PROW 2014-20) musi posiadać prawo do użytkowania gruntów wskazanych we wniosku. Może to być uregulowane w formie, np. aktu własności, umowy dzierżawy czy umowy ustnej.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.