Dopłaty bezpośrednie i obszarowe za 2021 r.

Od 15 marca do 17 czerwca 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór e-wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r.
Płatność do roślin strączkowych na ziarno wreszcie przestała być różnicowana powierzchnią uprawy. Zdjęcie: Panek

Po raz pierwszy rolnicy mogą się ubiegać o wsparcie wyłącznie drogą elektroniczną. Wnioski należy składać korzystając z aplikacji eWniosekPlus. Można to zrobić samodzielnie, albo z pomocą doradcy. W tym drugim przypadku w aplikacji istnieje możliwość wyboru doradcy i nadania mu upoważnienia do obsługi wniosku na dany rok. Osoby nieposiadające komputera mogą też liczyć na pomoc pracowników biur powiatowych ARiMR.

Płatności bezpośrednie w 2021 r. realizowane w Polsce obejmują:

 • jednolitą płatność obszarową (JPO);
 • płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, tzw. płatność za zazielenienie;
 • płatność dla młodych rolników;
 • płatność dodatkową (redystrybucyjną);
 • płatności związane z produkcją;
 • płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego;
 • system dla małych gospodarstw.

Oto zmiany w zasadach przyznawania płatności w stosunku do minionego roku:

 • nie jest przesyłany do rolników wniosek spersonalizowany. Rolnikom ubiegającym się po raz pierwszy o przyznanie płatności bezpośrednich materiał graficzny wskazujący położenie gruntów rolnych udostępniany jest poprzez aplikację eWniosekPlus;
 • zakres danych o rodzajach prowadzonych upraw we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich będzie dla wszystkich rolników taki sam. Do 2020 r. informacje te podawali rolnicy objęci obowiązkiem dywersyfikacji, czyli posiadający co najmniej 10 ha gruntów ornych;
 • wysokość stawki płatności do roślin strączkowych na ziarno (nasiona) nie jest różnicowana w zależności od powierzchni – dotychczas do pierwszych 75 ha upraw roślin strączkowych przysługiwała dwukrotnie wyższa stawka;
 • konopie odmiany Finola nie kwalifikują się do płatności bezpośrednich w Polsce, bo zawartość THC w latach 2019-20 przekroczyła dopuszczalny w Unii Europejskiej poziom 0,2%;
 • płatność do powierzchni uprawy pomidorów jest przyznawana, jeżeli poza spełnieniem dotychczasowych warunków uprawa została założona z wykorzystaniem materiału nasadzeniowego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. g Ustawy z 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (DzU z 2019 r. poz. 568 oraz z 2020 r. poz. 425 i 875), a obsada roślin wynosi co najmniej 20 tys. szt./ha;
 • zdjęcia geotagowane będą mogły być wykorzystywane jako dowody w sprawie, na podstawie których można rozstrzygnąć kwestie związane z potwierdzeniem lub też zanegowaniem deklaracji rolnika czy wypełnienia przez niego zobowiązań.

Podstawowy termin składania wniosków upływa 17 czerwca. Jednak będą one przyjmowane również po tej dacie, do 12 lipca. Jest to tzw. termin sankcyjny, w którym należne płatności będą pomniejszane o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.