Dofinansowanie do usuwania folii rolniczych

Od 2 stycznia do 31 marca 2023 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie prowadzić nabór wniosków o dofinansowanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów.

Beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą rolnicy: posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu big bag.

Dofinansowanie przysługuje do przedsięwzięć w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów. Realizowane jest w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że:

  • kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu big bag, unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia;
  • podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.

Wnioski można składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), dostępny na stronie NFOŚiGW.

Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Będzie on realizowany w latach 2019-25.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.