Jesienna ochrona herbicydowa rzepaku ozimego

Dla rzepaku obecność chwastów oznacza mniejszą przestrzeń życiową oraz ograniczenie dostępności wody, składników pokarmowych i światła. Jak można je szybko zwalczyć?

Jednym z fundamentalnych elementów warunkujących prawidłową uprawę rzepaku ozimego jest zwalczenie konkurencji ze strony chwastów we wczesnym etapie wegetacji roślin uprawnych. Dlatego odchwaszczania rzepaku ozimego należy dokonać już jesienią. Przyjrzyjmy się zatem rozwiązaniom sprawdzającym się w jesiennej ochronie herbicydowej.

Dlaczego konkurencja chwastów w rzepaku ozimym jest tak istotna?

Kondycja rzepaku ozimego już w początkowym okresie wzrostu zdecydowanie wpływa na jego przyszłe plony. Dlatego tak ważne jest, aby w tym czasie miał on dogodne warunki do wzrostu i prawidłowego rozwoju. Taki stan zapewni bardzo dobre przezimowanie oraz wigor wiosenny.

Konkurencja ze strony chwastów to natomiast mniejsza przestrzeń życiowa dla rzepaku oraz zmniejszenie dostępności wody, składników pokarmowych czy światła. Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym wymaga wobec tego szybkiego i skutecznego działania.

Największe zagrożenie w uprawie rzepaku ozimego stanowią: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, chaber bławatek, mak polny oraz gatunki rumianowate.

Sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie

W wielu gospodarstwach podstawą eliminacji chwastów z rzepaku ozimego jest Butisan Star 416 SC. Wybór tego rozwiązania jest warunkowany jego skutecznością, ale również najwyższym na rynku bezpieczeństwem dla rzepaku oraz roślin uprawianych w kolejnym sezonie z uwagi na zdolność rozkładania się preparatu w czasie wegetacji.

Wysoka skuteczność otrzymywana jest dzięki działaniu dwóch substancji czynnych. Pierwszą jest metazachlor, który zwalcza szerokie spektrum chwastów, również tych uciążliwych, takich jak: rumianowate, przetacznik, gwiazdnica oraz niektóre jednoliścienne. Natomiast dodatek chinomeraku pozwala eliminować trudną w zwalczaniu przytulię czepną.

Stosowanie Butisanu Star

Butisan Star 416 SC pobierany jest zarówno przez korzenie, jak i liście. Takie rozwiązanie zapewnia niszczenie chwastów jeszcze przed wschodami, a także wydłuża działanie środka nawet do fazy 2 liści.

Preparat Butisan Star posiada szerokie okno aplikacji, co wyróżnia go na tle herbicydów rekomendowanych tylko w terminie posiewnym, tj. do 3 dni po siewie, a także do zastosowania tylko po wschodach rzepaku.

Rozwiązanie zawierające ten herbicyd może być wykorzystane bezpośrednio po siewie rzepaku ozimego (w dawce 2,5–3,0 l/ha), w 4–7 dniu od siewu (w dawce 2,2 l/ha) lub powschodowo (w dawce 3,0 l/ha).Elastyczność stosowania herbicydu Butisan Star w terminie jesiennym. Wyk. BASF
Doskonały nie tylko solo

Butisan Star to świetny preparat do mieszanin zbiornikowych, umożliwiający zwiększenie skuteczności ochrony lub poszerzenie spektrum zwalczanych chwastów. Pamiętajmy jednak, że może to nieść pewne ograniczenia (np. w zmianowaniu), które opisane są w etykietach rejestracyjnych poszczególnych preparatów.

W przypadku dużego nasilenia ze strony tobołków polnych, fiołka polnego, chabra bławatka, komosy białej, tasznika pospolitego czy przytulii czepnej zaleca się mieszaninę Butisanu Star (1,5 l/ha) z chlomazonem (70 g/ha). Taka mieszanina może być stosowana max. do 3 dni po siewie.

Podczas wystąpienia zagrożenia ze strony bodziszka do herbicydu Butisan Star w dawce 1,5 l/ha należy dodać 1,0 l/ha Butisanu Duo. Taka mieszanina dodatkowo zwiększy skuteczność przy wyższej presji tobołków polnych, tasznika pospolitego oraz maku polnego.

Z kolei łączne stosowanie Butisanu Star w dawce 1,5 l/ha z Navigatorem w dawce 0,2 l/ha poszerza działanie zabiegu o zwalczanie m.in. chabra bławatka, fiołka polnego oraz zwiększy skuteczność w przypadku ograniczonej wilgotności w glebie.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.