Rekruter:
Limagrain
Stanowisko:
stażysta / praktykant
Lokalizacja:
Dąbrówka 1, 63-810 Borek Wielkopolski
Typ umowy:
zlecenie
Termin:
31-03-2021

LIMAGRAIN CENTRAL EUROPE ODDZIAŁ W POLSCE
poszukuje osoby na stanowisko stażysta / praktykant w Stacji Doświadczalnej, w dziale Badania i Rozwój.

 OPIS STANOWISKA:

  • Wykonywanie czynności związanych z hodowlą roślin i doświadczalnictwem w uprawach kukurydzy, rzepaku ozimego oraz zbóż
  • Prowadzenie obserwacji polowych oraz pielęgnacyjnych poletek hodowlanych
  • Uczestniczenie w porównywaniu nowych odmian hodowlanych
  • Uczestniczenie w analizie zebranych danych jakościowych
  • Zapewnienie wsparcia technicznego dla lokalnego zespołu Limagrain

   PROFIL:

  • Czy interesujesz się rolnictwem?
  • Czy chcesz zdobyć wiedzę z zakresu agrotechniki, fizjologii, hodowli oraz fitopatologii roślin?
  • Czy jesteś gotowa/y na wyjazdy zagraniczne?
  • Czy jesteś znana/y ze swojej dociekliwości oraz zdolności komunikacji i umiejętności słuchania?

 dołącz do nas laughing 

MIEJSCE STAŻU/PRAKTYKI:

Limagrain Central Europe SE Oddział w Polsce - Stacja Doświadczalna Hodowli Roślin, Dąbrówka 1, 63-810 Borek Wielkopolski.

Aplikację prosimy składać na adres: office.pl@limagrain.com  

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych  klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Limagrain Central Europe Societe Europeenne SE Oddział w Polsce, ul. Rataje 164, 61-168 Poznań, moich danych osobowych w dostarczonych  dokumentach aplikacyjnych, w szczególności informacji które przekraczają zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, dla potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które składam aplikację.

Ochrona danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Limagrain Central Europe Societe Europeenne SE Odział w Polsce, ul. Rataje 164, 61-168 Poznań. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje. Ma Pani/Pan prawo: wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia. Ma pani Pan/Pan prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.