Wskaźniki

Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego poinformował o rozwiązaniach przyjętych przez plantatorów i producentów cukru do przeliczenia ceny buraków z euro na złotówki.

Europejski Bank Centralny opublikował 30 września br. kurs wymiany, po którym będą przeliczane płatności bezpośrednie za 2020 r. Dla polskich rolników jest on bardzo korzystny.

Główny Urząd Statystyczny podał średnie ceny gruntów ornych w II kwartale 2020 r. Od 9 października br. będą one wykorzystywane przez banki przy udzielaniu kredytów.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaktualizowała dane dotyczące średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2020 r.

Od 1 sierpnia 2019 r. można się ubiegać o dofinansowanie wapnowania. Program przewidziany jest dla rolników, prowadzących gospodarstwa o powierzchni do 75 ha.