Zużycie środków ochrony roślin w górę

Przez minioną dekadę unijni producenci rolni byli skłonni do zmniejszania zużycia chemicznych środków ochrony roślin. Jednak pojawiły się dwa zaskakujące wyjątki.
Na sprzedaż i zużycie chemicznych środków ochrony roślin ogromny wpływ mają warunki pogodowe w danym sezonie wegetacyjnym oraz struktura upraw.  Zdjęcie: Dreczka

Wobec gorącej dyskusji nad projektem Komisji Europejskiej zmierzającym do redukcji zużycia środków ochrony roślin w Unii Europejskiej, warto spojrzeć na stan wyjściowy. Nie można tutaj się sugerować danymi z dwóch kolejnych sezonów, bo stosowanie chemicznej ochrony roślin jest ściśle powiązane z warunkami panującymi w danym sezonie wegetacyjnym. Jak poinformował niedawno europejski urząd statystyczny Eurostat, w 2021 r. sprzedano więcej środków ochrony roślin niż rok wcześniej. W krajach członkowskich UE łącznie sprzedano blisko 355 tys. t substancji czynnej, co w porównaniu z 2020 r. oznacza wzrost o 2,7% (2020 r. – 346 tys. t).

Blisko 70% przypada na 4 kraje

Najwięcej pestycydów sprzedano w Hiszpanii – 76,2 tys. t, co stanowiło 21% całkowitej unijnej sprzedaży. Na drugim miejscu uplasowała się Francja z 69,5 tys. t (20% unijnej sprzedaży), a następnie Włochy – 50,2 tys. t i Niemcy – 48,7 tys. t. W Polsce sprzedano 26,9 tys. t, czyli o 2,3 tys. t więcej niż rok wcześniej. Pod względem asortymentu największą popularnością cieszyły się środki grzybobójcze i bakteriobójcze, które stanowiły 44% całości. Herbicydy miały udział 34%, a insektycydy i akarycydy łącznie 14%.

Ogólną tendencję w sprzedaży i zużyciu chemicznych środków ochrony roślin w Europie lepiej obrazuje ujęcie za 10 lat. Eurostat zgromadził takie dane dla 16 krajów. Okazało się, że w latach 2011-21 aż 11 z nich ograniczyło zużycie środków ochrony roślin. Największą redukcję odnotowały Czechy – 36%, a następnie Dania – 35% i Portugalia – 32%. Istotnymi sukcesami mogą się pochwalić także Włochy i Rumunia, gdzie zużycie spadło odpowiednio o 29% i 27%.

Niechlubny rekord

Dużym zaskoczeniem są wzrosty zużycia pestycydów, zarówno pod względem skali, jak i krajów, w których nastąpiły. Niechlubny rekord pobiła Łotwa, gdzie w 2021 r. zużyto o 85% więcej środków ochrony roślin niż w 2011 r. Dużym zaskoczeniem jest wynik lidera rolnictwa ekologicznego – Austrii – która odnotowała wzrost o 68% i pod tym względem zajęła drugie miejsce. Dla porównania w takich unijnych potęgach rolniczych, jak Francja i Niemcy odnotowano wzrosty odpowiednio na poziomie 13% i 11%.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.