Trzy substancje czynne znikną z rynku

Chlorprofam, tiachlopryd i beta-cyflutryna w najbliższych miesiącach znikną z unijnego rynku środków ochrony roślin, bo nie uzyskały zgody na odnowienie rejestracji.
Niebawem z użycia wypadnie 36 środków ochrony roślin, z których część miała poważne znaczenie na rynku.  Zdjęcie: Dreczka

Komisja Europejska bacznie obserwuje rynek środków ochrony roślin stosowanych w rolnictwie i poza nim. Niedawno kolejne substancje czynne nie uzyskały zgody na odnowienie rejestracji. Są to dwa insektycydy – tiachlopryd i beta-cyflutryna – oraz herbicyd chlorprofam (chloroprofam). Wszystko odbywa się na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin.

Brak dopuszczenia danej substancji czynnej do stosowania w środkach ochrony roślin oznacza, że państwa członkowskie UE są zobowiązane do wycofania zezwoleń na ich sprzedaż i stosowanie. W przypadku każdej wycofywanej substancji wydawane jest rozporządzenie, które ustanawia terminy sprzedaży i stosowania zawierających ją środków ochrony roślin (tabela).

Uwaga: ostateczny termin stosowania tiachloprydu upływa w połowie zimy. Jakiekolwiek jego zapasy w gospodarstwach należy zużyć do końca nadchodzącej jesieni. W przypadku środków zawierających beta-cyflutrynę graniczny termin to środek lata przyszłego roku.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.