Terminy stosowania nawozów naturalnych jesienią

Do kiedy można stosować nawozy naturalne na gruntach ornych? Przypominamy, jaki jest podstawowy termin oraz w jakich wyjątkowych sytuacjach możliwe jest opóźnienie.
Jesienne stosowanie nawozów naturalnych jest najkorzystniejsze, bo wtedy straty składników pokarmowych są ograniczone do minimum. Zdjęcie: Panek

Chociaż graniczny termin stosowania nawozów naturalnych stałych (m.in. obornika) na gruntach ornych to 31 października, to w określonych przypadkach możliwe jest ich dłuższe stosowanie.

W jakich sytuacjach można stosować dłużej?

Resort rolnictwa przypomina, że stosowanie nawozów naturalnych na gruntach ornych jest możliwe do 30 listopada w sytuacji:

  • niekorzystnych warunków pogodowych, np. nadmiernego uwilgotnienia gleby i wystąpienia suszy. Wtedy termin stosowania nawozów to dzień 30 listopada – przepisy programu azotanowego nie wymagają specjalnego dokumentowania takich przypadków. Rolnik sam określa warunki pogodowe i potrzebę stosowania nawozów w terminie późniejszym niż 31 października;
  • zakładania uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, tj. buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach. Wówczas termin stosowania nawozów to koniec jesieni (kalendarzowa jesień trwa do 21 grudnia).

W przypadku stosowania nawozów pod zakładanie uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach:

  • dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych upraw nie może przekroczyć 30 kg N/ha;
  • należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawki oraz termin siewu uprawy ozimej.
Ocena warunków pogodowych

Niekorzystne warunki pogodowe najczęściej występują lokalnie. Dlatego rolnik powinien ocenić panującą pogodę, możliwość dokonania jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia. Należy jednak pamiętać o tym, że nawożenie w takich sytuacjach nie może być wykonywane później niż do końca listopada.

Podstawa prawna:

Rozdział 1.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (DzU 2020 r., poz. 243) – tzw. programu azotanowego.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.