Szkolenia mogą się odbywać

Operatorzy opryskiwaczy, którym niedawno wygasły uprawnienia, mogą starać się je odnowić, bo MRiRW nie widzi przeciwwskazań, żeby wznowić organizację szkoleń.
Ośrodki prowadzące szkolenia dla operatorów opryskiwaczy mogą wznowić działalność. Niemniej karanie za wykonywanie zabiegów bez ważnych uprawnień zostało zawieszone do odwołania. Zdjęcie: Dreczka

Trzy dni temu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło obecne stanowisko dotyczące organizacji szkoleń w zakresie środków ochrony roślin w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2. W obecnym stanie prawnym takie szkolenia spełniają przesłanki spotkania zawodowego i w związku z tym mogą się odbywać.

Jednocześnie Ministerstwo przypomina, iż nadal aktualne pozostaje jego stanowisko w kwestii odstępstwa od pewnych obowiązków, w tym od obowiązków określonych w przepisach o środkach ochrony roślin. Dotyczą one m.in. ukończenia obligatoryjnych szkoleń w zakresie środków ochrony roślin przez osoby:

  • stosujące środki ochrony roślin;
  • sprzedające te preparaty;
  • prowadzące doradztwo z zakresu ochrony roślin;
  • prowadzące uprawę roślin zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin.

Te odstępstwa mają zastosowanie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów. Zostały wprowadzone w celu uniknięcia nakładania sankcji (kar) na podmioty wykonujące działalność rolniczą przy braku dostępności wspomnianych szkoleń.

Jednocześnie Ministerstwo zwraca uwagę, że przedstawione przepisy w okresie epidemii podlegają kolejnym nowelizacjom w reakcji na zmiany w dynamice zachorowań. Dlatego należy je na bieżąco obserwować.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.