Przymrozki ograniczają wybór herbicydu

Odchwaszczanie zbóż ozimych późną jesienią jest dość częste. Takie zabiegi są możliwe, o ile nie ma ryzyka przymrozków zwiększających wrażliwość roślin na herbicydy.
Decydując się na późny zabieg odchwaszczania zbóż ozimych trzeba wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia przymrozku i rozważnie dobrać herbicyd.  Zdjęcie: Dreczka

Stosowanie późną jesienią niektórych herbicydów w zbożach ozimych wiąże się z gorszą skutecznością, a nawet ryzykiem uszkodzenia upraw. Nie wszyscy rolnicy wiedzą, na co trzeba zwrócić uwagę, gdy rośnie prawdopodobieństwo, że w krótkim czasie po zabiegu temperatura spadnie poniżej zera.

Niektórych chwastów lepiej nie zostawiać

Tam, gdzie zboża ozime były odchwaszczane wcześniej, czyli przynajmniej do końca października, ewentualne zabiegi uzupełniające lub korekcyjne należy przeprowadzić w najbliższych dniach. Chodzi tu przede wszystkim o takie gatunki chwastów, jak wyczyniec polny, miotła zbożowa i wiechlina roczna. Wymagane jest tu pewne wyczucie odpowiedniej pory.

W miarę możliwości nie należy zakłócać przygotowania zbóż do zimowania. Przy obecnej pogodzie ich wzrost ulega już znaczącemu spowolnieniu. Przechodzą w stan uśpienia. Nieco inaczej jest tylko w stanowiskach z późnym siewem. Tutaj siewki znaczną część energii czerpią jeszcze z ziarniaków. Tak będzie aż do wyczerpania materiałów zapasowych i spadku temperatury gleby.

Bardzo ważne jest ustalenie, czy na danej plantacji już wystąpił przymrozek. Rośliny, które doznały ujemnej temperatury, prawdopodobnie już dostosowały swoje procesy fizjologiczne i intensywność asymilacji do niskiej temperatury – są zahartowane. Natomiast rośliny, których jeszcze nie nawiedził przymrozek, są znacznie bardziej wrażliwe na ujemną temperaturę. W razie przymrozku znacznie gorzej zareagują na niektóre herbicydy stosowane w tym okresie.

Żadnego Boxera, Lentipuru czy Trinity

Stosowanie niektórych herbicydów zaraz po przymrozkach lub krótko przed nimi może sprzyjać uszkodzeniom zbóż. Aby nie wyrządzić żadnych szkód, należy w takich warunkach unikać niektórych substancji czynnych, zawartych w takich herbicydach, jak np. Boxer, Lentipur i Trinity oraz ich odpowiedniki. Aby uniknąć ryzyka uszkodzeń, nie powinno być przymrozków 3-4 dni przed i po zastosowaniu wymienionych herbicydów. Szczególnie krytyczne dla tolerancji na herbicydy są pierwsze przymrozki nawiedzające daną plantację.

Nie wszystkie herbicydy zalecane jesienią stwarzają jednakowe zagrożenie dla roślin poddanych działaniu ujemnej temperatury. Poniżej zestawiono część grup chemicznych herbicydów zalecanych do jesiennego odchwaszczania zbóż ozimych. Przy każdej grupie wymieniono po kilka najpopularniejszych produktów handlowych. Zestawienie rozpoczynają herbicydy wykazujące mniejsze ryzyko uszkodzeń roślin w razie przymrozku – grupy chemiczne fenylopirazolin i dinitroanilin – a dla każdej kolejnej grupy chemicznej ryzyko uszkodzeń rośnie:

  • fenylopirazoliny – Addar 50 EC, Aron 50 EC, Axial 50 EC, Axel-R 50 EC, Fraxial 50 EC, Kaxia 50 EC, Paella 50 EC, Paxio 50 EC, Piksoden 50 EC, Pinoxy 50 EC, Rapino 50 EC, Axial Komplett, Axial One 50 EC;
  • dinitroaniliny – Pencot 330 EC, Penfox 330 EC, Sharpen 330 EC, Activus 400 SC, Pendigan Strong 400 SC, Penpol 400 SC, Sharpen 400 SC;
  • pochodne mocznika – Desperado 500 SC, DicuRex Flo 500 SC, Lentipur Flo 500 SC, Opal 500 SC, Tolurex 500 SC, Złotosar 500 SC, Toluron 700 SC;
  • sulfonylomoczniki – Bizon, Legion, Viper, Monolith 11,25 WG, Alister Grande 190 OD;
  • fenoksynikotynoanilidy – Adiunkt 500 SC, Diflanil 500 SC, Herubin 500 SC, Hukkata 500 SC, Legato 500 SC, Saper 500 SC, Stakato 500 SC, Fenfludi 500 WG, Mendel 500 WG, Ossetia, Trinity 590 SC;
  • tiokarbaminiany – Boxer, Clayton Heed 800 EC, Fidox 800 EC, Professional, Roxy 800 EC, Spannit 800 EC, Boxer Evo EC, Jura EC.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.