Przybędzie odmian warzyw i owoców

Komisja Wewnętrzna ds. Rejestracji Odmian Roślin Uprawnych pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 25 odmian roślin rolniczych, 58 warzywnych i 11 sadowniczych.
Do osobliwości w krajowym rejestrze roślin uprawnych należą m.in. odmiany prosa.  Zdjęcie: Dreczka

Rejestracja odmian w Polsce obok gatunków uprawianych na dużych powierzchniach, obejmuje też inne rośliny, w tym warzywnicze, sadownicze i ozdobne. Jednak metodyki badań i procedury są nieco inne, często skrócone. Nie powołuje się też komisji złożonych z ekspertów wywodzących się z zewnętrznych ośrodków naukowych i badawczych, które analizują wyniki i rekomendują wpisanie do rejestru. Ta rola przypada wewnętrznej komisji, którą tworzą pracownicy Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Ostatnie posiedzenie Komisji Wewnętrznej ds. Rejestracji Odmian Roślin Uprawnych odbyło się kilka dni temu. Prace tego zespołu polegają na opiniowaniu odmian, których wpis do krajowego rejestru odbywa się bez wymogu przeprowadzenia badań wartości gospodarczej odmian (WGO).

Duża liczba nowych odmian

Po lutowym spotkaniu wspomniana Komisja pozytywnie zaopiniowała zamiar wpisania do krajowego rejestru 25 odmian roślin rolniczych oraz składników odmian mieszańcowych żyta ozimego i kukurydzy. Rekomendację otrzymało także 58 odmian roślin warzywnych oraz 11 odmian roślin sadowniczych. Na podstawie tych ustaleń prof. Henryk Bujak, dyrektor COBORU podjął decyzję o zamiarze wpisania do krajowego rejestru następujących odmian roślin rolniczych:

Odmiany regionalne – ziemniak:
  • Atol (Centrala Nasienna Nidzica) – odmiana jadalna, późna;
  • Ceza (Centrala Nasienna Nidzica) – odmiana skrobiowa, późna;
  • Dalia (Centrala Nasienna Nidzica) – odmiana jadalna, późna.
Proso zwyczajne:
  • Gierczyckie (KHBC Straszków) – odmiana o średniej do dużej masie 1000 ziaren, o jasnożółtej barwie ziarniaków.
Kostrzewa trzcinowa:
  • Genius (Semillas Fitó) – odmiana gazonowa, heksaploidalna;
  • LS Mellona (Rolimpex Iława) – odmiana gazonowa, heksaploidalna.
Wiechlina łąkowa:
  • MHR Kamelia (Małopolska Hodowla Roślin) – odmiana gazonowa, apomiktyczna jednoklonowa.
Życica trwała/rajgras angielski:
  • New Sealand (Irena Szyld) – odmiana gazonowa, diploidalna.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.