Ostatnie miesiące izopyrazamu

Obok kolejnych przepisów ograniczających stosowanie chemicznych środków ochrony roślin trwa regularny odstrzał pojedynczych substancji czynnych. Trafiony izopyrazam.
Izopyrazam 7 lat temu znajdował się na liście substancji kwalifikujących się do zastąpienia, a teraz go się wyrzuca bez podania następcy.  Zdjęcie: Dreczka

Jeszcze w ubiegłym roku przy wycofywaniu z użycia substancji czynnych przyjmowano perspektywę czasową najczęściej 2 kolejnych sezonów wegetacyjnych na zużycie wszelkich zapasów. Ale ostatnie wycofania mają bardzo skrócone terminy realizacji, obejmujące zaledwie kilka miesięcy. Wydana niedawno decyzja w sprawie wycofania izopyrazamu nie daje nawet możliwości zużycia zapasów tych środków, które stosuje się w wiosennej części wegetacji.

Rolnicy dowiadują się ostatni

W szczycie wiosennych prac polowych (18 maja br.) Komisja Europejska wydała Rozporządzenie 2022/782 w sprawie cofnięcia zatwierdzenia substancji czynnej izopyrazam (funkcjonuje też pisownia isopyrazam oraz izopirazam). Stosowne komunikaty w języku polskim ukazały się dużo później.

Na mocy wspomnianego Rozporządzenia państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do wycofania z dniem 8 września 2022 r. zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, które zawierają izopyrazam. W Polsce ministerialna wyszukiwarka środków ochrony roślin wśród fungicydów zawierających izopyrazam wymienia: Bontima 250 EC, Embrelia 140 SC, Gigant 275 SC, Megysto, Prizm 275 SC, Symetra 325 SC i Symetra Flex 325 SC.

Bez szansy na zużycie zapasów

W obszarze określenia terminów sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających izopyrazam urzędnicza perfidia sięgnęła dna. Bo jak zgodnie z prawem można jeszcze kiedykolwiek zużyć zapasy środków przeznaczonych do ochrony upraw w okresie wiosennym, np. Bontima, Gigant, Prizm i Symetra, skoro wyznaczony na to nieprzekraczalny termin upływa 8 grudnia 2022 r.?

Rozporządzenie 2022/782 narzuca terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin, w skład których wchodzi izopyrazam. Środki wprowadzone do obrotu do dnia 8 września 2022 r., mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 20 października 2022 r. oraz stosowane, przechowywane i unieszkodliwiane do dnia 8 grudnia 2022 r.

I tutaj w niewinnie brzmiących zapisach zastawiono pułapkę na rolników. Środki zawierające izopyrazam można legalnie sprzedawać do 20 października br. ale okres ich przechowywania, unieszkodliwiania i stosowania upływa 8 grudnia br. I co potem z nimi zrobić? W Polsce zalecenia stosowania wspomnianych fungicydów miedzy 20 października i 8 grudnia są żadne!

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.