Obornik i gnojowica wyjątkowo dłużej

Gospodarstwa prowadzące produkcję zwierzęcą chcą przed końcem jesieni rozdysponować zgromadzone nawozy naturalne. Do kiedy mogą tym razem opróżniać płyty gnojowe i zbiorniki na gnojowicę?
Skorzystanie z możliwości nawożenia gruntów ornych nawozami naturalnymi do końca listopada musi być uzasadnione panującymi wcześniej niekorzystnymi warunkami.  Zdjęcie: Panek

Ostatnie tygodnie obfitują w opady. Są rejony kraju, gdzie we wrześniu i październiku spadło ponad 100 mm wody. W niektórych powiatach, zwłaszcza na południu kraju, rzeki wystąpiły z brzegów i zalały pola w międzywalu. Można odnieść wrażenie, że przyroda rewanżuje się za suszę.

Deszczowa pogoda i grząski grunt

Duże uwilgotnienie roli stawia pod znakiem zapytania możliwość stosowania nawozów naturalnych. Ustawa azotanowa i Prawo wodne przestrzegają przed ich aplikacją m.in. w sytuacji nadmiernego uwilgotnienia gruntu, pokrycia śniegiem oraz zamarznięcia. Zapis ogólny mówi, że nawozy naturalne wolno stosować na powierzchnię użytków ornych do 20 października (w niektórych gminach do 15 lub 25 października). Zatem na gruntach ornych teoretycznie jest już po czasie.

Natomiast w przypadku upraw trwałych, wieloletnich i na trwałych użytkach zielonych termin ten upływa 30 listopada. Zatem co można zrobić, jeśli gospodarstwo nie posiada takich upraw oraz w ostatnich tygodniach nie miało odpowiednich warunków, żeby zgodnie z obowiązującymi przepisami rozdysponować zgromadzony obornik, gnojówkę i gnojowicę?

Dzięki Rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 lutego 2020 r. w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest stosowanie nawozów naturalnych na gruntach ornych do 30 listopada. Jednak muszą tu być spełnione pewne warunki. Chodzi o takie sytuacje, kiedy z przyczyn niezależnych od rolnika nie ma możliwości zebrania plonów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. Zalicza się do nich nadmierne uwilgotnienie gleby, np. w wyniku deszczów nawalnych, czy też wystąpienie suszy rolniczej.

Konieczna ocena warunków pogodowych

Takie niekorzystne warunki pogodowe najczęściej występują lokalnie. Toteż wspomniane Rozporządzenie stanowi, że "producent rolny powinien samodzielnie ocenić, uwzględniając panujące warunki pogodowe, możliwość dokonania jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia". W praktyce oznacza to, że skorzystanie z możliwości przekroczenia ustawowego terminu aplikacji nawozów naturalnych na gruntach ornych we wspomnianych sytuacjach nie wymaga starania się o dodatkowe pozwolenie na taki zabieg. Warto pamiętać, że wprowadzone nawozy nie mogą zalegać na powierzchni pola i wymagają wymieszania z rolą najpóźniej następnego dnia po ich zastosowaniu.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (DzU 2020 poz. 243), tzw. program azotanowy.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.