Nowe w ochronie okopowych

Trudno sobie wyobrazić efektywną uprawę roślin okopowych bez stosowania szerokiego wachlarza zabiegów ochronnych. Toteż warto pogłębiać swoją wiedzę o nowych rozwiązaniach.
Nowe substancje czynne do ochrony plantacji buraka i ziemniaka pojawiają się coraz rzadziej. Zdjęcie: Dreczka

Wprowadzanie nowych rozwiązań w ochronie roślin okopowych nie cieszy się taką dynamiką, jak zboża, rzepak czy kukurydza. Stąd każda nowość zasługuje na uwagę, zwłaszcza jeśli dotyczy nowej substancji czynnej lub reprezentuje kolejny mechanizm działania. Warto pamiętać, że wskutek wycofywania z użycia kolejnych substancji czynnych chemicznych środków ochrony roślin wybór środków się zawęża. W miejsce wycofywanych nie zawsze wchodzą nowe, co komplikuje strategie zwalczania niektórych agrofagów, zwłaszcza w obszarze zapobiegania powstawania odporności.

Przeciwko chwastom i chorobom

Niedawno firma BASF poinformowała, że w nadchodzącym sezonie podejmie działania nad upowszechnieniem stosowania środków Tanaris (500 SE) i Allstar (300 SC). Pierwszy przeznaczony jest do zwalczania chwastów w buraku cukrowym i pastewnym, a drugi zalecany jest do zwalczania rizoktoniozy ziemniaka.

Tanaris zawiera chinomerak – 167 g/l i dimetenamid-P – 333 g/l. Obie substancje są już znane plantatorom rzepaku, gdzie w podobnych proporcjach występują w produktach handlowych Butisan Mix i Butisan Pro. Ich rejestracja w burakach to m.in. odpowiedź na ogromną lukę, jaka powstaje po wycofaniu z rynku herbicydów zawierających desmedifam. Tanaris w swoim spektrum zwalczania posiada takie chwasty, jak: blekot pospolity, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przetacznik perski, przytulia czepna i chwastnica jednostronna.

Etykieta przewiduje jego stosowanie pojedynczo w strategii trzyzabiegowej. Jednak w tym wariancie poza spektrum znajduje się kilka gatunków chwastów bardzo groźnych dla buraka, które występują prawie zawsze i są bardzo konkurencyjne, np. komosa biała, szarłat szorstki, rdesty i samosiewy rzepaku. Dlatego producent rekomenduje jego stosowanie w mieszaninie z herbicydami zawierającymi metamitron, etofumesat, fenmedifam, triflusulfuron metylu i lenacyl. Zalecany termin pierwszego zabiegu przypada od wschodów do pierwszej pary liści buraka. Najlepiej działa na chwasty będące w fazie od kiełkowania do wschodów.

Przeciwko rizoktoniozie ziemniaka

Allstar jest fungicydem zawierającym fluksapyroksad (xemium) 300 g/l. W uprawie ziemniaka zalecany jest do zwalczania rizoktoniozy w dawce 0,8 l/ha. Na razie etykieta obejmuje opryskiwanie gleby (odkażanie) w sąsiedztwie sadzeniaków w trakcie ich wysadzania za pomocą opryskiwacza montowanego na sadzarce. Natomiast w innych krajach możliwa jest już aplikacja bezpośrednio na sadzeniaki w trakcie sadzenia albo jeszcze w sortowni poprzez nanoszenie w postaci drobniutkich, jednorodnych kropelek o średnicy 40 mikronów na powierzchnię bulw przemieszczających się po stole rolkowym lub na przenośniku taśmowym.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.