Nawozy naturalne warunkowo do 30 listopada

Stosowanie nawozów naturalnych na gruntach ornych w wyjątkowych sytuacjach jest możliwe do 30 listopada. Czy wiesz, kiedy możesz skorzystać z wydłużonego terminu?
Przepisy programu azotanowego umożliwiają rolnikom elastyczne podejście do jesiennego terminu stosowania nawozów naturalnych w tzw. wyjątkowych sytuacjach. Zdjęcie: Panek

Zgodnie z programem azotanowym graniczny termin stosowania nawozów naturalnych stałych, w tym obornika, na gruntach ornych to 31 października. Tę informację można znaleźć w rozdziale 1.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (DzU z 2020 r. poz. 243). Jednak przepisy tego programu umożliwiają rolnikom elastyczne podejście do jesiennego terminu stosowania nawozów naturalnych w tzw. wyjątkowych sytuacjach.

Kiedy ma miejsce wyjątkowa sytuacja?

Stosowanie nawozów naturalnych – także wszystkich odzwierzęcych – na gruntach ornych w wyjątkowych sytuacjach jest możliwe do 30 listopada. Resort rolnictwa przypomina, w jakich warunkach można przyjąć spełnienie kryteriów wyjątkowości. Należą do nich:

  1. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych, np. nadmiernego uwilgotnienia gleby lub wystąpienia suszy – w takich sytuacjach termin stosowania nawozów to dzień 30 listopada – przepisy programu azotanowego nie wymagają specjalnego dokumentowania takich przypadków. Rolnik sam określa warunki pogodowe i potrzebę stosowania nawozów w terminie późniejszym niż 31 października.
  2. Zakładanie uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach: buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach – w takich przypadkach termin stosowania nawozów to koniec jesieni (kalendarzowa jesień trwa do 21 grudnia). Jednak warto pamiętać, że:
  • dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych upraw nie może przekroczyć dawki 30 kg N/ha;
  • należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.
Konieczna ocena przebiegu pogody

Niekorzystne warunki pogodowe najczęściej występują lokalnie. Dlatego każdy rolnik powinien we własnym zakresie ocenić panujące warunki pogodowe oraz możliwość przeprowadzenia jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia. Resort rolnictwa przypomina o tym, że nawożenie w takich sytuacjach nie może być wykonywane później, niż do końca listopada.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.