Które rośliny nawozić w czerwcu?

Wiosenny sezon nawozowy trwa także w czerwcu. Nawożenia w tym okresie, głównie azotem i mikroskładnikami, potrzebują jeszcze m.in. kukurydza i ziemniak.
Nawożenie jest najważniejszym czynnikiem zwiększającym plony. Nawet najbardziej wydajne odmiany nie będą dobrze plonować, jeśli rośliny głodują.  Zdjęcie: Dreczka

Licząc wszystkie koszty uprawy, racjonalne wydatki na nawożenie powinny kształtować się na poziomie 30-50% kosztów. Przy takim poziomie intensyfikacji nawożenia rosną szanse na uzyskanie ekonomicznie uzasadnionych większych plonów, niż z produkcji ekstensywnej. Wiele doniesień rynkowych wskazuje, że wysokie ceny większości płodów rolnych utrzymają się przez najbliższy rok, nawet z tendencją wzrostową.

Zasilić pogłównie kukurydzę

Rozwój plantacji kukurydzy jest obecnie bardzo zróżnicowany, co wynika m.in. z terminów siewu i wilgotności gleby w maju. W związku z tym rolnicy często mają dylemat, jak i do kiedy nawozić tę wysoko produktywną roślinę.

Wato pamiętać, że kukurydza bardzo mocno zuboża glebę ze składników pokarmowych i materii organicznej, której mineralizacja obecnie wręcz galopuje. Kukurydza jest rośliną, która nie pobiera azotu luksusowo. Każdą pobraną ilość zamienia w plon. Z nawozów azotowych stałych najlepiej reaguje na mocznik.

Intensywne pobieranie azotu rozpoczyna się dopiero od fazy 7-8 liścia i trwa do fazy zasychania znamion. Kalendarzowo przypada to od połowy czerwca do połowy sierpnia. W tym okresie gleba uwalniania dużo azotu. Wprowadzanie dodatkowych ilości tego składnika należy opierać na planie nawożenia. Natomiast uproszczone liczenie przewiduje zastosowanie w uprawie kukurydzy ziarnowej:

  • ok. 15 kg N/t ziarna na glebach próchnicznych i zasobnych;
  • ok. 20 kg N/t ziarna na glebach słabych i przemytych.

Dla kukurydzy uprawianej na kiszonkę też można przyjąć prosty przelicznik. Punktem wyjścia jest spodziewany plon zielonki o wilgotności 32-35% suchej masy podczas zbioru:

  • ok. 25 kg N/10 t zielonki w stanowiskach dobrych;
  • ok. 30 kg N/10 t zielonki w stanowiskach słabych.

Ze względu na powolny wzrost początkowy, szczególnie na glebach lżejszych i przepuszczalnych, co najmniej 50% planowanej dawki azotu pod kukurydzę można stosować pogłównie i dość późno, kiedy wysokość roślin umożliwia jeszcze rozrzucenie nawozu nad ich szczytami (faza 7-8 liści), najlepiej przed spodziewanym deszczem. Pogłównie stosować azot na suche rośliny i tylko w formie mocznika (bez inhibitora). Saletra amonowa zawsze powoduje poparzenie roślin. Alternatywą jest rozlanie RSM, ale tylko za pomocą węży wleczonych po powierzchni gleby.

Kukurydza dobrze reaguje także na dolistne dokarmianie azotem. Bez obaw o poparzenie można przygotować roztwór wodny mocznika o stężeniu 6% (6 kg nawozu w 100 litrach wody), z dodatkiem magnezu i mikroskładników. Wśród tych ostatnich może się znaleźć bor i mangan, a w uprawie bez obornika także miedź i cynk. Najważniejszym terminem stosowania większości mikroskładników w kukurydzy jest faza 7 liści. Zabieg dokarmiania mocznikiem można powtórzyć jedno- lub dwukrotnie w odstępie około tygodnia.

Warto wzmocnić ziemniaka

Na czerwiec przypada dynamiczny okres wzrostu ziemniaka (poza wczesnymi odmianami). Zwłaszcza w uprawie na glebie lekkiej, bez obornika, ale przy dobrym uwilgotnieniu, celowe jest dodatkowe zastosowanie azotu w formie mocznika lub saletry amonowej, chociaż lepszy jest tu mocznik (bez inhibitora).

Warto pamiętać, że ziemniak dysponuje aparatem liściowym bardzo dobrze przyjmującym dolistne dokarmianie. Tutaj również można stosować 6% wodny roztwór mocznika (6 kg nawozu w 100 litrach wody), łącznie z magnezem i mikroskładnikami (mangan, bor, cynk i miedź). Główną okazję stanowią tu zabiegi ochrony roślin (zwalczanie chorób i szkodników). Dokarmianie można prowadzić od fazy wytworzenia pędów bocznych, aż do kwitnienia (nawet 4 zabiegi). Efekt plonotwórczy można zaobserwować szczególnie w suchych latach. Natomiast lepszą jakość bulw i ich przydatność do przechowywania uzyskuje się zawsze.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.