KR 2024: Nowe odmiany zbóż ozimych

Wprowadzanie na rynek nowych odmian zbóż ozimych jest bardzo ważne,bo na nich zasadniczo opiera się światowa gospodarka żywieniowa. Liderem pozostaje tu pszenica.
Komisja opiniująca rejestrację nowych odmian zbóż ozimych zarekomendowała wpis do krajowego rejestru 36 nowych odmian reprezentujących jęczmień, pszenicę, pszenżyto i żyto.  Zdjęcie: Dreczka

Zainteresowanie hodowlą i rejestracją nowych odmian zbóż ozimych utrzymuje się na wysokim poziomie. Już od kilkudziesięciu lat krajowy rejestr skutecznie zasila duża liczba odmian z hodowli zagranicznych. W niektórych gatunkach, np. żyto, zdołały już nawet zdobyć przewagę nad krajowymi.

Zboża ozime ciągle w centrum uwagi

Ostatnie tygodnie w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej naznaczone są intensywnymi wysiłkami nad ostateczną oceną i opiniowaniem kandydatów do rejestracji w Polsce. Wczoraj (22 lutego) obradowała Komisja ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych, która pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru aż 36 nowych odmian zbóż ozimych, w tym: jęczmień – 5, pszenica zwyczajna – 22, pszenżyto – 5 i żyto – 4. Zbliżoną liczbę odmian zbóż ozimych (35) zarejestrowano przed rokiem.

Tym razem ciekawa sytuacja zaistniała w pszenicy, gdzie pozytywne opinie uzyskały odmiany reprezentujące wszystkie grupy jakościowe: jakościowa chlebowa (A), chlebowa (B), paszowa (C) i na ciastka (K). Odmian wydających ziarno jakości "technicznej" na razie nikt nie hoduje i nie rejestruje!

Po posiedzeniu Komisji dyrektor COBORU wydał postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego rejestru następujących odmian zbóż ozimych:

Jęczmień ozimy (5):

 • RGT Alessia (RAGT) – odmiana dwurzędowa browarna;
 • KWS Libris (KWS Lochow) – odmiana wielorzędowa pastewna;
 • Luise (DSV) – odmiana wielorzędowa pastewna;
 • SU Elsa (Saaten-Union) – odmiana wielorzędowa pastewna;
 • Venezia (Saatbau) – odmiana wielorzędowa pastewna.

Pszenica zwyczajna ozima (22):

 • Jamajka (HR Strzelce) – jakościowa chlebowa (A);
 • Kaprun (Strube) – jakościowa chlebowa (A);
 • KWS Espinum (KWS Lochow) – jakościowa chlebowa (A);
 • Fuzja (Poznańska HR) – jakościowa chlebowa (A);
 • LG Fabianus (Limagrain) – jakościowa chlebowa (A);
 • Maxusv (DSV) – jakościowa chlebowa (A);
 • SU Joran (Saaten-Union) – jakościowa chlebowa (A);
 • SU Quiz (Saaten-Union) – jakościowa chlebowa (A);
 • Alabama (HR Strzelce) – chlebowa (B);
 • Big Ben (IGP) – chlebowa (B);
 • Como (KWS Lochow) – chlebowa (B);
 • Damian (Danko HR) – chlebowa (B);
 • Eriksen (KWS Lochow) – chlebowa (B);
 • Fabian (Danko HR) – chlebowa (B);
 • Fantazja (Poznańska HR) – chlebowa (B);
 • Iluminacja (Danko HR) – chlebowa (B);
 • LG Algebra (Limagrain) – chlebowa (B);
 • Magnezja (Poznańska HR) – chlebowa (B);
 • RGT Felicio (RAGT) – chlebowa (B);
 • SU Marathon (Saaten-Union) – chlebowa (B);
 • Patria (Poznańska HR) – pastewna (C);
 • Marly (Nordic Seed) – na ciastka (K).

Pszenżyto ozime (5 odmian pastewnych):

 • Ambasador (Danko HR);
 • Dalmateo (HR Strzelce);
 • Comodoro (HR Strzelce);
 • Promiso (Syngenta);
 • Tinos (Poznańska HR).

Żyto ozime (4 odmiany mieszańcowe):

 • KWS Cursor i KWS Fidalgor (KWS Lochow);
 • SU Atum i SU Ivar (Saaten-Union).
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.