KR 2024: Nowe odmiany traw

Rejestracja odmian bez wymogu przeprowadzania badań ich wartości gospodarczej dotyczy przede wszystkim roślin warzywnych i sadowniczych i niektórych rolniczych.
Odmiany traw gazonowych oraz roślin warzywnych i sadowniczych są w Polsce rejestrowane z pominięciem oficjalnych badań wartości gospodarczej.  Zdjęcie: Dreczka

Znaczną część odmian roślin uprawnych Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej może rejestrować bez zasięgania opinii ekspertów zewnętrznych. Nie ma też wymogu przeprowadzania badań ich wartości gospodarczej. W celu wydania rekomendacji w kwestii rejestracji takich odmian w centrali Ośrodka zbiera się wewnętrzna Komisja ds. Rejestracji Odmian Roślin Uprawnych. Jej ostatnie posiedzenie odbyło się wczoraj (7 marca).

Skrócona procedura rejestracyjna

Warto pamiętać, że zgodnie z zapisami ustawowymi rejestracja odmian bez wymogu przeprowadzania badań ich wartości gospodarczej dotyczy przede wszystkim roślin warzywnych i sadowniczych. Natomiast w przypadku roślin rolniczych takiego wymogu nie ma wobec odmian:

 • roślin wiechlinowatych (traw) nieprzeznaczonych na cele pastewne;
 • przeznaczonych wyłącznie do wywozu do państw trzecich;
 • regionalnych i amatorskich;
 • składników odmian mieszańcowych;
 • tradycyjnych, tzn. należących do gatunków tradycyjnie uprawianych w naszym kraju.

Poza spełnieniem wymogów formalnych związanych m.in. z nazewnictwem, opłatami i zachowywaniem, odmiany te muszą przede wszystkim spełnić kryterium odrębności, wyrównania i trwałości. W tym trybie wczoraj pozytywnie zaopiniowano wpis do krajowego rejestru 104 nowych odmian, w tym 24 reprezentujące rośliny rolnicze. Oto nowości wśród roślin wiechlinowatych:

Festulolium:

 • MHR Jutrzenka (Małopolska HR) – gazonowa, diploidalna.

Kostrzewa czerwona:

 • PPG-FRT 105 – nazwa hodowlana, ostateczna jeszcze w procedurze ustalania (Seed Brokers & Consultants Piotr Szyld) – gazonowa, rozłogowa, heksaploidalna.

Kostrzewa owcza:

 • PPG-FO 102 – nazwa hodowlana, ostateczna jeszcze w procedurze ustalania (Seed Brokers & Consultants Piotr Szyld) – gazonowa, tetraploidalna.

Mietlica rozłogowa:

 • Birdie (Semilas Dalmau) – gazonowa, tetraploidalna.

Wiechlina łąkowa:

 • Field Pro (Semillas Fitó) – gazonowa, apomiktyczna jednoklonowa;
 • Milagro (Seed Brokers & Consultants Piotr Szyld) – gazonowa, apomiktyczna jednoklonowa.

Życica trwała (rajgras angielski):

 • Daftpunk (RAGT) – gazonowa, diploidalna;
 • Grease (DLF) – gazonowa, diploidalna;
 • Fanclub (RAGT) – gazonowa, diploidalna;
 • Fiesta Cinco (DLF) – gazonowa, diploidalna;
 • Helios (DLF) – gazonowa, diploidalna;
 • Mightier (DLF) – gazonowa, diploidalna; 
 • Mysterious (DLF) – gazonowa, diploidalna;
 • SR 4750 (DLF) – gazonowa, diploidalna.

Życica wielokwiatowa westerwoldzka (rajgras holenderski):

 • Glosa (HR Grunwald) – gazonowa, diploidalna;
 • Tours (Semillas Fitó) – gazonowa, diploidalna.

Żyto ozime:

 • składniki odmian mieszańcowych: KWS AB211R, KWS AB212R, LO1122N, LO3002N, LSR10045, LSR10049, LSR10050, LSR90002 (wszystkie zgłoszone przez KWS Lochow).
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.