KR 2023: Nowe odmiany zbóż jarych

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych właśnie rozpoczął swoją doroczną serię posiedzeń komisji rejestracyjnych. Na początek poszły odmiany zbóż jarych.
Wśród nowych odmian zbóż jarych najwięcej rejestracji jest w jęczmieniu. Zdjęcie: Panek

Zainteresowanie rejestracją odmian zbóż jarych w Polsce jest całkiem spore. Wskazuje na to wynik posiedzenia Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych, która trzy dni temu obradowała w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej.

Po gruntownej analizie złożonych wniosków i wyników badań rejestrowych Komisja pozytywnie zaopiniowała rejestrację 22 nowych odmian zbóż jarych. Na tej podstawie dyrektor COBORU wydał postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego następujących odmian zbóż jarych.

Pszenica zwyczajna jara:

 • Eskapada (HR Strzelce) – chlebowa (B);
 • Klaudyna (Danko HR) – jakościowa chlebowa (A);
 • Konstancja (Danko HR) – jakościowa chlebowa (A);
 • Mohican (SZB Polska) – jakościowa chlebowa (A);
 • Pireus (Strube) – jakościowa chlebowa (A);
 • Stachus (SZB Polska) – jakościowa chlebowa (A).

Jęczmień jary:

 • Amaretto (HR Strzelce) – pastewna;
 • Kakadu (Danko HR) – pastewna;
 • KWS Premis (KWS) – browarna;
 • Lexy (Danko HR) – browarna;
 • LG Flamenco (Limagrain) – browarna;
 • LG Rumba (Limagrain) – browarna;
 • Magnus (HR Strzelce) – pastewna;
 • Masimo (Poznańska HR) – pastewna;
 • Sting (Saaten-Union) – browarna.

Owies zwyczajny:

 • Dynamit (HR Strzelce) – pastewna, żółtoziarnista;
 • MHR Samuraj (Małopolska HR) – pastewna, żółtoziarnista;
 • Motto (HR Strzelce) – pastewna, żółtoziarnista.

Pszenżyto jare:

 • Frigus (Danko HR) – pastewna.

Żyto jare:

 • KWS Allocator (KWS) – pastewna, mieszańcowa;
 • KWS Osbor (KWS) – pastewna, mieszańcowa;
 • Rolfutter (Przedsiębiorstwo Nasienne Rolnas) – przydatna na zielonkę.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.