Kolejna substancja do wycofania z rynku

Rolnicy i przemysł alarmują o konsekwencjach wycofywania z rynku kolejnych substancji czynnych. Tymczasem Komisja Europejska wydała wyrok na grzybobójczy ipkonazol.
Ipkonazol ma zastosowanie głównie jako zaprawa nasienna ograniczająca porażenie zbóż i kukurydzy przed chorobami należącymi do rodzaju głowni i śnieci.  Zdjęcie: Dreczka

Walka Komisji Europejskiej o ograniczanie stosowania chemicznych środków ochrony roślin od 15 lat odbywa się głównie poprzez ich wycofywanie z rynku. Jako alternatywę wskazuje się metody agrotechniczne i coraz częściej biologiczne. Te ostatnie bywają kilkukrotnie droższe i niekiedy mają wątpliwy rodowód. Brakuje niezależnej wiedzy w kwestii ich skuteczności. Rolnik sięgający po takie rozwiązanie nie ma pewności, czy wykaże ono oczekiwane działanie, czy na poziomie wody święconej.

Znane zaprawy wyjdą z użycia

Kilka dni temu ukazało się Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/939 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej ipkonazol. Dla rolników w naszym kraju oznacza to wycofanie ze sprzedaży i użycia grupy kilku zapraw nasiennych – Lumiflex, Rancona 15 ME, Rancona 450 FS, Rancona i-MIX ME i Vitona. Wspomniane Rozporządzenie podaje też graniczne terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających ipkonazol:

  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 31 sierpnia 2023 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 30 listopada 2023 r.;
  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 31 sierpnia 2023 r. mogą być stosowane, przechowywane i unieszkodliwiane do dnia 29 lutego 2024 r.

Narzucony terminarz nie daje zbyt dużego pola manewru. Najbliższy jesienny sezon siewów zbóż ozimych będzie ostatnim, w którym ziarno siewne będzie można zaprawić środkiem zawierającym ipkonazol. Natomiast w przypadku kukurydzy taką możliwość wykluczono.

Wyjątkowe działanie

Ipkonazol jest substancją czynną z grupy triazoli. Pojedynczo lub w mieszaninie z imazalilem jest wykorzystywany do zaprawiania ziarna siewnego wszystkich zbóż ozimych oraz jęczmienia jarego, pszenicy jarej i kukurydzy. Jego działanie jest wyjątkowe, bo ogranicza śniecie, głownie, pleśń śniegową, pasiastość liści jęczmienia i zgorzel siewek.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.