Fotowoltaika nad polem

Budowa farmy fotowoltaicznej na polu dotychczas oznaczała wyłącznie zajmowanej przez nią powierzchni z użytkowania rolniczego. Jednak tak wcale nie musi być.
Agrofotowoltaika pozwala wykorzystać grunt do prowadzenia klasycznej produkcji polowej oraz zamiany energii słonecznej na elektryczną.

Na wyłączenie gruntu z użytkowania rolniczego bardzo cieszą się samorządy. Wówczas zmieniają obciążenia podatkowe takich gruntów z rolniczych na inne, przynoszące im wielokrotnie większe wpływy. Jednak za naszą zachodnią granicą nowym trendem w fotowoltaice jest zmiana sposobu instalowania konstrukcji z panelami. Wiesza się je na metalowych stelażach na takiej wysokości, aby grunt można było dalej uprawiać. W ten sposób nie zmienia on swojego dotychczasowego przeznaczenia i sposobu użytkowania.

Brak przepisów o nowych sposobach użytkowania gruntów

W Polsce grunty rolne zajmowane przez instalacje fotowoltaiczne zgodnie ze stanem prawnym są przekształcane, bo zmieniają formę użytkowania. Przepisy na razie nie przewidują podwójnego sposobu użytkowania gruntów, czyli kontynuacja działalności rolniczej i produkcja energii. Ale można się spodziewać, że nasz Sejm w końcu będzie musiał się za to wziąć.

Agrofotowoltaika dynamiczne rozwija się w Niemczech, gdzie została wynaleziona. Naukowcy z Uniwersytetu Hohenheim pracują na ustaleniem warunków przyrodniczych, jakie ulegają zmianie pod wpływem okresowego zasłonięcia przez panele. Okazuje się, że przy dobrym uwilgotnieniu zacienienie prowadzi do obniżenia plonowania dużej grupy roślin. Natomiast w czasie suszy efekt może być odwrotny. Gdy wody jest mało, zacienienie gleby ogranicza parowanie, na czym korzystają rośliny. Plony są wyższe niż na obszarach niezacienionych, jednak dotyczy to tylko pewnych grup roślin.

Zacienienie korzystne dla niektórych krzewów

Naukowcy ustalili, że zacienienie jest korzystne dla krzewów jagodowych, owocowych i warzyw owocujących, np. papryka, pomidor, ogórki i dynia. Zacienienie do 15% nie powoduje różnic plonowania. Nieco większą wrażliwość na zacienienie wykazują rośliny pastewne, warzywa liściaste, rośliny bulwiaste i okopowe oraz większość gatunków zbóż. Natomiast takie uprawy, jak kukurydza, bobik, soja i łubin, nawet na niewielkie zacienienie reagują poważnymi stratami w plonach.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.