Fosmet zniknie z rynku

Ledwie rok się zaczął, a już zapadła decyzja o wycofaniu ze sprzedaży i stosowania w Europie kolejnej substancji czynnej. Tym razem ofiarą jest owadobójczy fosmet.
Fosmet jest jedną z nielicznych substancji czynnych, które zachowują wysoką skuteczność zwalczania szkodników gryzących nawet przy podwyższonej temperaturze powietrza.  Zdjęcie: Dreczka

Doniesienia o wycofywaniu z użycia kolejnych insektycydów są wyjątkowo niepokojące, bo rejestracja nowych substancji czynnych do zwalczania szkodliwych owadów w ostatnich latach praktycznie zanikła. Pod znakiem zapytania coraz częściej staje już nie tylko przemienne stosowanie insektycydów w ramach strategii antyodpornościowej, ale dostęp do jakichkolwiek rozwiązań. Ale na decyzje wydawane przez Komisję Europejską niewiele można poradzić.

Znów nie będzie zastępstwa

W miniony poniedziałek Komisja Europejska wydała rozporządzenie wykonawcze w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia dla fosmetu. Jest to substancja czynna z grupy fosforoorganicznych, która wchodzi w skład 4 insektycydów (Boravi 50 WG, Bratomir 50 WG, Gradient 50 WG i Imidan 40 WG) o dość dużym znaczeniu dla strategii odpornościowej w zwalczaniu szkodników ziemniaka, rzepaku i gorczycy, a także jabłoni i gruszy.

Na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2022/94 państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania środków ochrony roślin zawierających fosmet ze swoich rynków. W związku z tym w Polsce obowiązuje następujący terminarz:

  • do 1 maja 2022 r. – wycofanie zezwoleń ministra rolnictwa i rozwoju wsi na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, w których skład wchodzi fosmet;
  • do 1 września 2022 r. – mogą być sprzedawane i dystrybuowane środki, które zostaną wprowadzone do obrotu do dnia 1 maja 2022 r.;
  • do 1 listopada 2022 r. – mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane środki, które zostaną wprowadzone do obrotu do dnia 1 maja 2022 r.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.