Dopłaty do nawozów – do 3 razy sztuka

Wreszcie jest zgoda na dopłaty do nawozów. Polska jest pierwszym krajem unijnym, który złożył wniosek do Komisji Europejskiej na wypłatę dodatkowego wsparcia rolnikom.
Dopłaty do nawozów mają złagodzić skutki zaburzeń w gospodarce wywołanych Rosyjską agresją na Ukrainę. Zdjęcie: Panek

Po trzeciej próbie Komisja Europejska wreszcie zatwierdziła polski program dodatkowego wsparcia rolnictwa, opiewający na 836 mln € (3,9 mld zł). Dwie wcześniejsze próby zostały odrzucone. Komisję dopiero przekonał argument o trudnej sytuacji polskich rolników spowodowanej inwazją Rosji na Ukrainę. Na tę okoliczność 23 marca br. Komisja dopuściła uruchomienie programu pomocy państwa, który ma złagodzić skutki zaburzeń w gospodarce całej UE.

Uzasadnienie jest solidne

– Ten program o wartości 836 mln € umożliwi Polsce wspieranie rolników, którzy odczuli skutki wzrostu kosztów produkcji wynikającego z inwazji Rosji na Ukrainę oraz związanych z tym sankcji. Pozostajemy solidarni z Ukrainą i jej obywatelami. Jednocześnie kontynuujemy ścisłą współpracę z państwami członkowskimi, aby można było terminowo wprowadzić krajowe środki wsparcia w skoordynowany i skuteczny sposób, chroniąc przy tym równe warunki działania na jednolitym rynku.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Europejskiej i komisarz ds. konkurencji

W ramach doraźnego wsparcia Polska będzie mogła wesprzeć swoich rolników w formie dotacji bezpośrednich. Pomoc dotyczy przede wszystkim zakupu nawozów mineralnych. Aby zrekompensować część wzrostu kosztów nawozów, kwalifikujący się beneficjenci będą uprawnieni do otrzymania pomocy z zastosowaniem następujących limitów:

  • do 107 €/ha (500 zł) w przypadku gruntów rolnych;
  • do 53,5 €/ha (250 zł) użytków zielonych i pastwisk.

Górnym pułapem pomocy de minimis w UE jest kwota 35 tys. € na beneficjenta. Ustalono, że w Polsce będzie obowiązywał limit obszarowy, do którego będzie przyznawana pomoc – 50 ha. W tej sytuacji maksymalny limit uruchamianego właśnie wsparcia osiągnie pułap 25 tys. zł.

Mają obowiązywać do końca roku

Komisja uznała, że program zgłoszony przez Polskę jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych kryzysowych ramach prawnych. Przyznawanie pomocy będzie się odbywać do 31 grudnia 2022 r. Warto zauważyć, że Komisja w uzasadnieniu swojej decyzji podała, iż zgłoszony przez Polskę program jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych kryzysowych ramach prawnych. Mają one obowiązywać do końca tego roku.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.