Polski Związek Producentów Kukurydzy zaprasza w swoje szeregi

Polski Związek Producentów Kukurydzy to organizacja stworzona przez rolników - producentów kukurydzy. Zobacz, czym się zajmuje i dlaczego warto do niej dołączyć.
Jedną z aktywności PZPK jest przygotowywanie pokazów polowych odmian kukurydzy. Zdjęcie: PZPK

Polski Związek Producentów Kukurydzy to organizacja powołana do działania blisko 50 lat temu przez rolników, którzy dostrzegli potencjał w tej niezbyt jeszcze popularnej roślinie, jaką wtedy była kukurydza. Podstawowym celem było i jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju powierzchni uprawy kukurydzy oraz wszechstronnego jej wykorzystania. Na przestrzeni lat bardzo dużo się zmieniło. Kukurydza obecnie zajmuje 2. miejsce wśród najchętniej uprawianych roślin rolniczych w Polsce, z powierzchnią zasiewów 1,72 mln ha (2021). Stała się podstawową rośliną paszową, wykorzystywana jest w produkcji biogazu i bioetanolu, a także w przetwórstwie rolno-spożywczym.

W imieniu Rady Polskiego Związku Producentów Kukurydzy serdecznie zapraszam wszystkich sympatyków kukurydzy, a zwłaszcza producentów i przetwórców do członkostwa w naszej organizacji.

Czym się zajmuje PZPK?
 • współpracuje nie tylko z rolnikami, ale też z firmami hodowlano-nasiennymi, przetwórcami, instytucjami administracji państwowej, pracownikami nauki i mediami branżowymi;
 • prowadzi lobbing na rzecz rozwoju uprawy kukurydzy i jej opłacalności, w tym kampanie promocyjne;
 • organizuje sieć doświadczeń porejestrowych z odmianami kukurydzy (PDO);
 • przygotowuje pokazy polowe dla rolników pod hasłem „Dzień Kukurydzy”;
 • propaguje nowoczesne metody uprawy i wykorzystywania kukurydzy;
 • wydaje czasopismo „Kukurydza” (w wersji elektronicznej).
Jakie są korzyści dla członków PZPK?
 • przynależność do elitarnego grona, udział w spotkaniach i tworzenie relacji biznesowych;
 • możliwość zgłaszania własnych inicjatyw;
 • ułatwiony dostęp do pełnych wyników doświadczeń porejestrowych z odmianami kukurydzy (PDO);
 • udział w szkoleniach, konferencjach i seminariach prowadzonych przez krajowych i europejskich ekspertów;
 • dostęp do fachowej wiedzy z pierwszej ręki na temat doboru odmian kukurydzy i technologii uprawy.
Jak przystąpić do PZPK?

Wystarczy wypełnić i przesłać deklarację członkowską oraz opłacić składkę członkowską w wysokości: 60 zł – osoby fizyczne, 60-500 zł – rolnicy w zależności od powierzchni gruntów ornych.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.