Komunikat fitosanitarny PROCAM

Metoda żółtych naczyń na plantacjach rzepaku pozwala rejestrować kolejne fale nalotów groźnych szkodników. To pozwala dokładnie wyznaczyć termin zabiegu insektycydowego.

Doradcy PROCAM na początku wegetacji rzepaku ozimego każdego roku gremialnie wystawiają żółte naczynia, które szkodnikom owadzim przypominają kwiaty. Pozwala to rejestrować kolejne fale nalotów groźnych szkodników. W tym czasie chodzi szczególnie o chowacze łodygowe, czyli kolejno chowacz granatek, chowacz brukwiaczek oraz chowacz czterozębny. W konsekwencji można dokładnie podawać termin zabiegów insektycydowych po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości.

W tym roku, jak nigdy, mieliśmy już pierwsze naloty tych ryjkowców w styczniu oraz w zeszłym tygodniu, oczywiście na południu naszego kraju. Od wczoraj rejestrujemy wreszcie wiosenną temperaturę i jesteśmy pewni, że w najbliższych dniach, a może godzinach, będziemy mieli do czynienia z dość licznymi nalotami tych szkodników.

Proszę zwrócić uwagę na zdjęciach, jak głębokie i szkodliwe żery dokonują larwy chowaczy łodygowych. Warto porównać sobie szkodliwość tych chrząszczy do zgnilizny twardzikowej, czy może jeszcze bardziej do werticiliozy. W jednej łodydze możemy znaleźć do 10 sztuk beznogich larw, które w czasie intensywnego żerowania mogą całkowicie zdewastować przesyłanie wody oraz asymilatów i bardzo mocno obniżyć plon nasion, jak prawdziwa choroba systemiczna.

Zapraszamy do kontaktu z doradcami PROCAM w celu weryfikacji terminu wykonania zabiegu insektycydowego. https://www.procam.pl/kontakt/

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.