Odmiany hodowli KWS – najwyższe plony ziarna

Hodowla kukurydzy w firmie KWS prowadzona jest dwutorowo. Efektem tych prac są odmiany CLIMACONTROL3 oraz PLUS4GRAIN. Zobacz, na jakich stanowiskach się udają.
Odmiana Kidemos.

Od samego początku działalności firmy KWS hodowla odmian kukurydzy jest nastawiona na jej uprawę na trudnych stanowiskach. Efektem tych prac są odmiany CLIMACONTROL3, które zaliczamy do najwierniej plonujących w warunkach upałów i ograniczonej dostępności wody. Oddzielne kierunki hodowli dotyczą pracy nad odmianami najwyżej plonującymi i odmianami w typie ziarna dent - widać wyraźnie, że plonują one znacznie wyżej od porównywalnych odmian w tej samej grupie wczesności. Są to odmiany PLUS4GRAIN hodowli KWS.

Wybierając odmiany do uprawy na ziarno, kierujemy się głównie wysokością plonu ziarna i jego wilgotnością podczas zbioru. Bardzo ważna jest stabilność plonowania w latach suchych oraz wczesność dojrzewania (FAO).

Hodowla KWS jest znana z wysoko plonujących odmian z grupy wczesnej i średnio wczesnej. Ziarno tych odmian jest w praktyce mniej zainfekowane mikotoksynami, gdyż zbierane są wcześniej od innych odmian. Jest to szczególnie ważne w sezonach, gdy po kwitnieniu kukurydzy występują opady, brakuje jednostek ciepła. Opóźnione dojrzewanie kukurydzy i zbiory ziarna po przymrozkach to zwiększone ryzyko jego skażenia mikotoksynami.

Co roku wprowadzamy do obrotu nowe odmiany, które są doskonale przystosowane do coraz wyższych wymagań plantatorów kukurydzy. W tym sezonie proponujemy kilka najwyżej plonujących odmian:

AMAVIT (220) - rekordzista plonu ziarna w grupie wczesnej. Od kilku lat najwyżej plonuje na ziarno, a swój potencjał i stabilność plonowania potwierdził również w suchych latach 2018 i 2019. Należy do odmian CLIMACONTROL3.

DAMARIO (230) – daje jedne z najwyższych plonów ziarna w grupie średnio wczesnej, a jednocześnie jest doskonałym surowcem do produkcji kiszonki.

Ofertę średnio wczesnych najwyżej plonujących w Polsce odmian uzupełniliśmy o odmianę KWS JAIPUR (240), która wyróżnia się w uprawie na ziarno flint-dent.

Odmiany wczesne AMBROSINI (220), KWS SAMANDRA (230) i KWS KROGULEC (220) kolejny sezon potwierdziły swoje przystosowanie do uprawy w Polsce na ziarno i kiszonkę.

Dwie najbardziej popularne odmiany o ziarnie flint-dent: AGRO POLIS (230) i FIGARO (240) – to od kilku sezonów najwyżej plonujące średnio wczesne odmiany hodowli KWS na kiszonkę i ziarno.

FIGARO - „podwójnie silna" odmiana w plonie ziarna i ilości energii z kiszonki. To jedna z najbardziej popularnych odmian w Polsce. Jest wyjątkowo stabilna w plonowaniu na różnych glebach i warunkach pogodowych.

KWS ATREZZATO (260) to najnowsza zarejestrowana w Polsce odmiana na ziarno w typie dent. Odmiana ta jest tolerancyjna na chłody i dzięki temu plonuje również bardzo wysoko w latach o ograniczonej ilości ciepła.

Trudne sezony wegetacyjne 2020 i 2021 potwierdziły wybitne przystosowanie do naszych warunków odmian hodowli KWS o ziarnie dent: KIDEMOS (260) i KOLETIS (270) – obie plonują najwyżej w swoich grupach wczesności. Jednocześnie sprawdziły się w latach suchych i upalnych. Odmiany te mają bardzo dobry wigor początkowy i podwyższoną tolerancję na letnią suszę oraz przedłużoną zieloność liści jesienią, co gwarantuje efektywne nalewanie ziarna i wysokie plony. Doskonale oddają wodę z ziarna przed zbiorem. 

Na słabszych stanowiskach, gdzie okresowo brakowało wody najlepiej plonują na ziarno, na tle innych odmian, KELTIKUS (250) i KOLETIS (270). Obie odmiany o typie ziarna dent.

Odmiany dent hodowli KWS dojrzewają w Polsce wcześnie, gdyż tu zostały wyhodowane i wyselekcjonowane spośród wielu innych rodów hodowlanych na polach doświadczalnych KWS w naszym kraju. Możliwy jest ich wczesny zbiór i uniknięcie problemu mikotoksyn.

Na najlepsze stanowiska i w rejony najbardziej sprzyjające uprawie kukurydzy w południowej Polsce proponujemy wybitnie wysoko plonujące na ziarno dent odmiany średnio późne – PLUS4GRAIN: KOLETIS (270), KWS SMARAGD (290) i KWS KASHMIR (320).

W sieci naszych doświadczeń łanowych i produkcyjnych codziennie sprawdzamy plony naszych odmian i innych hodowli na ziarno.  Wśród odmian zbieranych na suche ziarno w sieci doświadczeń łanowych KWS najwierniej plonują sprawdzone w poprzednich sezonach: AMBROSINI (220), które szczególnie wyróżnia się na słabszych stanowiskach glebowych, RICARDINIO (230), które stabilnie wysoko plonuje na ziarno oraz wybitne odmiany KELTIKUS, KIDEMOS, AGRO POLIS i FIGARO. Bardzo stabilnie w warunkach niedostatku wody plonuje sprawdzony RONALDINIO (260). W większości doświadczeń w południowej Polsce rekordowo wysoko plonowały: FIGARO, KELTIKUS, KIDEMOS, KOLETIS, KWS SMARAGD oraz KARPATIS.

Zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami KWS Polska i autoryzowanymi dystrybutorami materiału siewnego KWS w celu uzyskania dokładniejszych informacji i doradztwa odmianowego.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.