Zostań członkiem Stowarzyszenia Polska Soja

Stowarzyszenie Polska Soja to organizacja non-profit, skupiająca rolników – producentów soi. Zobacz, czym dokładnie się zajmuje i dlaczego warto do niej przystąpić.
SPS zajmuje się m.in. wspieraniem rolników w doskonaleniu uprawy soi. Zdjęcie: Panek

Stowarzyszenie Polska Soja to organizacja non-profit powołana do działania 3 lata temu w Toruniu. Jej misją jest podejmowanie działań wspierających rolników w doskonaleniu uprawy soi i szybkim zwiększaniu powierzchni jej zasiewów. Chociaż roślina ta jest jeszcze niezbyt popularna na naszych polach, to ma duży potencjał. Przede wszystkim nie ma kłopotu z jej zbytem po zbiorach, jej obecność w płodozmianie korzystnie oddziałuje na glebę i plonowanie roślin następczych, a sama uprawa należy do niskonakładowych. Można powiedzieć, że soja to taka „kukurydza” wśród roślin strączkowych.

W imieniu Stowarzyszenia Polska Soja serdecznie zapraszam producentów soi oraz rolników zainteresowanych rozpoczęciem jej uprawy do członkostwa w naszej organizacji. W ten sposób nasza siła oddziaływania rośnie i możemy osiągnąć więcej.

Czym się zajmuje SPS?
  • współpracuje z rolnikami, ale też z firmami hodowlano-nasiennymi, przetwórcami, instytucjami administracji państwowej, naukowcami i mediami branżowymi;
  • prowadzi lobbing na rzecz rozwoju uprawy soi i jej opłacalności;
  • edukuje w zakresie technologii uprawy soi, w tym racjonalnego nawożenia i skutecznych rozwiązań w ochronie plantacji;
  • upowszechnia wykorzystanie soi z polskich pól jako alternatywnego źródła białka paszowego dla importowanej soi GMO;
  • wytycza wspólne działania w celu osiągnięcia wysokiej i stabilnej wydajności przy dobrej opłacalności uprawy oraz gwarantowanego zbytu.
Jakie są korzyści z członkostwa w SPS?
  • przynależność do grupy pasjonatów uprawy soi, udział w spotkaniach i budowanie relacji;
  • możliwość wpływu na to, jakie tematy będą podejmowane w rozmowach z rządzącymi;
  • motywowanie firm nasiennych do wprowadzania najnowszych odmian, o wysokim potencjale plonowania i odpowiedniej wczesności;
  • dostęp do wiedzy agrotechnicznej i bezpłatnych konsultacji z doradcami;
  • udział w warsztatach polowych, szkoleniach i konferencjach prowadzonych przez ekspertów.
Jak przystąpić do SPS?

Wystarczy wypełnić i przesłać deklarację członkowską oraz opłacić symboliczną składkę – 20 zł/rok. Przed zgłoszeniem należy się zapoznać z kierunkami działania i statutem organizacji, które są dostępne na stronie internetowej: polskasoja.com.pl.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.