Zboża ozime na poletkach IGP

Doradcy terenowi z firmy IGP podczas spotkania polowego w Małocinie k. Bydgoszczy zaprezentowali odmiany zbóż ozimych, które znajdą się w ofercie na nadchodzący sezon siewów.
Szacujemy, że kwalifikowany materiał siewny naszych odmian jęczmienia ozimego jest używany na blisko 25% powierzchni areału uprawy tego zboża – Szymon Przybyszewski, IGP.  Zdjęcie: Gabriel
1. Jęczmień ozimy

Jęczmień ozimy na kolekcji odmian w Małocinie był reprezentowany przez kreacje z dwóch niemieckich hodowli:

 • Aleksandra (Bauer, KR 2021) – odmiana dwurzędowa typu pastewnego, niska do średniej. Odznacza się wysoką masą 1000 ziaren;
 • Almut (Bauer, CCA) – odmiana dwurzędowa typu pastewnego, niska. Cechuje się wysoką odpornością na wyleganie;
 • Arthene (Bauer, CCA) – odmiana dwurzędowa typu pastewnego, niska do średniej. Wyróżnia się wyjątkowo grubym ziarnem i jest odporna na obłamywanie kłosów;
 • Bianca (Streng-Engelen, CCA) – odmiana dwurzędowa typu pastewnego, średnia. Odznacza się wysoką odpornością na ramularię;
 • Goldmarie (Bauer, CCA) – odmiana dwurzędowa typu pastewnego, średnia. Bardzo wysoka masa hektolitra. Wysoka odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rynchosporiozę, ramularię i rdzę karłową;
 • Melia (Streng-Engelen, KR 2019) – odmiana wielorzędowa typu pastewnego, wysoka. Cechuje się wysoką zimotrwałością oraz odpornością na ramularię.

Mówiąc o jęczmieniu ozimym dwurzędowym w tej chwili szacujemy, że jesteśmy liderem wśród jego odmian na polskim rynku. Jeśli chodzi o kwalifikowany materiał siewny, który jest wysiewany w polskich gospodarstwach, nasze odmiany zajmują blisko 25% powierzchni areału uprawy jęczmienia ozimego.

Szymon Przybyszewski, doradca terenowy IGP
2. Pszenica ozima

Na poletkach demonstracyjnych zostały zaprezentowane kreacje:

 • Absint (Strube, CCA) – grupa jakościowa chlebowa (A), niska. Posiada wysoką tolerancję na fuzariozy;
 • Absolut (Streng-Engelen, CCA) – grupa jakościowa chlebowa (A). Odznacza się wczesnym dojrzewaniem, wysoką efektywnością wykorzystania azotu i odpornością na choroby liści;
 • Adrenalin (Streng-Engelen, KR 2022) – grupa chlebowa (B). Wysoka masa 1000 ziaren. Bardzo dobrze się krzewi. Plonuje powyżej wzorca. Przydatna do intensywnej uprawy;
 • Apostel (Streng-Engelen, KR 2018) – grupa jakościowa chlebowa (A), średniowysoka. W badaniach PDO znajduje się wśród najlepiej plonujących;
 • Argument (Streng-Engelen, KR 2020) – grupa chlebowa (B), wysoka. Rekomendowana zwłaszcza dla gospodarstw z dużym udziałem zbóż w płodozmianie;
 • Bulldozer (Streng-Engelen, KR 2022) – grupa chlebowa (B), niska. Wczesne kłoszenie i dojrzewanie. Przydatna do intensywnej uprawy (zimotrwałość 3,5°);
 • Foxx (Bauer, CCA) – grupa jakościowa chlebowa (A), średniowysoka, oścista. Została wyselekcjonowana jako efektywnie wykorzystująca azot. Może być uprawiana na terenach nękanych przez zwierzynę leśną;
 • Jannis (Streng-Engelen, KR 2021) – grupa jakościowa chlebowa (A), średniowysoka. Polecana jest w tych rejonach, gdzie ryzyko wymarzania jest mniejsze (zimotrwałość 3,0°);
 • Moschus (Strube, KR 2019) – grupa elitarna (E), wysoka. Została wyselekcjonowana jako efektywnie wykorzystująca azot.

Mamy pszenicę o najlepszej genetyce. W COBORU mamy zarejestrowaną odmianę, która na obu poziomach agrotechniki w ubiegłym roku wypadła najlepiej ze wszystkich odmian, które były badane. Mamy również odmianę, która charakteryzuje się największą masą 1000 nasion oraz odmianę, która pod względem parametrów ziarna również zajmuje pierwsze miejsce w badaniach urzędowych w Polsce.

Szymon Przybyszewski, doradca terenowy IGP
3. Pszenżyto ozime

Pszenżyto ozime jest bardzo ważną rośliną paszową w Polsce. IGP stara się badać i rejestrować odmiany tego gatunku w naszym kraju. Taką rejestrację od roku posiada Presley. Na poletkach demonstracyjnych w Małocinie zaprezentowano odmiany pszenżyta ozimego z dwóch hodowli:

 • Bogart (PZO, CCA) – odmiana krótkosłoma w typie pszennym. Posiada grube ziarno i wysoką masę hektolitra. Wysoka odporność na rdzę brunatną i żółtą;
 • Charme (PZO, CCA) – odmiana krótkosłoma w typie pszennym (zimotrwałość 5,0°). Rekomendowana również do uprawy ekologicznej;
 • Ozean (PZO, CCA) – odmiana krótkosłoma, w typie pszennym. Wysoka masa 1000 ziaren. Cechuje się dobrą zimotrwałością (6,5°). Bardzo dobrze się krzewi;
 • Presley (PZO, KR 2022) – odmiana krótkosłoma. Wyróżnia się odpornością na pleśń śniegową oraz porastanie ziarna w kłosach. Polecana do uprawy także na glebach słabszych;
 • Torben (Streng-Engelen, CCA) – odmiana długosłoma, w typie żytnim. Wyróżnia się wysoką zdrowotnością (mączniak, rdza żółta i brunatna, rynchosporioza, septorioza liści i plew). Wysoka masa 1000 ziaren. Przydatna na słabsze gleby.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.