Branża ogrodnicza widzi potrzebę integracji

Klaster Ogrodnictwo Przyszłości to wspólna inicjatywa znanych w środowisku ogrodniczym instytucji i przedsiębiorstw. Ma on przyspieszyć przekazywanie wiedzy i doświadczeń.
Spotkanie założycielskie Klastra Ogrodnictwo Przyszłości miało miejsce na tegorocznych targach Agrotech w Kielcach.  Zdjęcie: Agroekoton

Podczas ostatnich targów Agrotech w Kielcach przedstawiciele branży ogrodniczej podjęli ciekawą inicjatywę. Postanowili powołać do życia Klaster Ogrodnictwo Przyszłości, którego jednym z zadań będzie lepsza integracja wiodących producentów owoców ze środowiskiem naukowym. Warto pamiętać, że klaster to skoncentrowana przestrzennie grupa przedsiębiorstw pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, a także instytucji i organizacji, powiązanych ze sobą siecią pionowych i poziomych zależności, konkurujących i współpracujących ze sobą.

Wspólne działanie na wielu płaszczyznach

Spotkanie założycielskie poprowadził dr Mirosław Korzeniowski, prezes Stowarzyszenia Agroekoton, które będzie pełniło rolę koordynatora Klastra. W swoim wystąpieniu przedstawił cele strategiczne. Wśród głównych zadań tej nowej organizacji wymienił:

 • konsolidację środowiska eksperckiego, wiodącego w Europie Środkowej w branży ogrodniczej;
 • utworzenie i rozwijanie Branżowego Centrum Kompetencji i Hubu innowacji ogrodniczych;
 • synergię kompetencji założycieli, którzy reprezentują wiodących w Polsce producentów owoców, środowisko naukowe oraz Stowarzyszenie Agroekoton, jako organizację pozarządową wspierającą transfer wiedzy i wdrażanie innowacji w ogrodnictwie;
 • kontynuacja dynamicznego rozwoju branży ogrodniczej i jej otoczenia w Polsce, oparta na wspólnej strategii i innowacjach.

Zwieńczeniem spotkania założycielskiego było oficjalne podpisanie listu intencyjnego przez przedstawicieli reprezentujących 8 założycieli Klastra, liderów działających z sukcesami w Polsce i poza jej granicami. Założycielami Klastra Ogrodnictwo Przyszłości są:

 • Agronom Berries;
 • Aronia Eggert;
 • Fieldstone Investments II;
 • Grupa producentów owoców Polskie Jagody;
 • Horti Team Paweł Krawiec;
 • InnoTech4Life – spółka celowa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego;
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach;
 • Stowarzyszenie Agroekoton.

Powstanie Klastra Ogrodnictwo Przyszłości to dowód na to, że konsolidacja branży ogrodniczej jest możliwa i postępuje w dobrym kierunku. Integracja podmiotów cieszących się renomą w środowisku ogrodniczym pozwala liczyć na szybkie efekty nawiązanej współpracy. Skorzystają na tym zarówno producenci, jak i konsumenci polskich owoców.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.