Kukurydza nasienna na Ukrainie

Ukraina rozwijała nasiennictwo. Jednak aktualnie stanowiska pod plantacje nasienne kukurydzy znajdujące się na terenach objętych działaniami wojennymi są zniszczone.
Ukraina szybko zwiększała powierzchnię uprawy kukurydzy, stając się w ostatnich latach poważnym eksporterem jej ziarna oraz materiału siewnego.  Zdjęcie: Dreczka

Ukraina w ostatnich latach znacznie powiększyła swój potencjał produkcji płodów rolnych. Stała się jednym z największych światowych producentów i eksporterów zbóż oraz roślin oleistych. Odpowiada m.in. za 12% światowego eksportu pszenicy i 16% kukurydzy. Zaopatruje w ziarno m.in. Afrykę Północną, Bliski Wschód i Azję, a także Unię Europejską.

Szybki rozwój nasiennictwa

Dzięki dużym inwestycjom, budowie nowych zakładów i rozbudowie systemów nawadniania, Ukraina znacznie zwiększyła też potencjał produkcji nasiennej. Ważnym impulsem dla rozwoju stało się otwarcie rynku europejskiego na nasiona wyprodukowane na Ukrainie. Było to możliwe dzięki uzyskaniu w 2020 r. ekwiwalentu certyfikacji nasiennej w zakresie nasion zbóż i roślin oleistych.

W poprzednim roku Ukraina powiększyła o ponad 30% powierzchnię reprodukcji kukurydzy do 27 tys. ha. W ten sposób wyprzedziła Rumunię i Węgry, stając się drugim po Francji (85 tys. ha w 2021 r.) producentem nasion kukurydzy. Te nasiona były kierowane głównie na rynek wewnętrzny. Eksport w ubiegłym roku był niewielki i wyniósł ok. 1200 t, głównie do Rumunii i Niemiec.

Jeszcze kilka tygodni temu prognozy na 2022 r. zapowiadały znaczny wzrost powierzchni rozmnożeń kukurydzy. Według niektórych źródeł miały sięgnąć nawet 50 tys. ha i oczywiście umożliwić znaczny wzrost eksportu nasion. W związku z tym przewidywano spadek powierzchni rozmnożeń w Unii Europejskiej o ok. 3 tys. ha do poziomu 183 tys. ha. Niestety, wojna zmieniła wszystko.

Aktualnie stanowiska pod plantacje nasienne znajdujące się na terenach objętych działaniami wojennymi są zniszczone. Wystąpiły problemy z zaopatrzeniem w materiał bazowy, pochodzący z hodowli zagranicznych. Natomiast zakłady nasienne zostały zamknięte. Według prognoz Francuskiej Federacji Producentów Nasion Kukurydzy i Sorgo (FNPSMS), powierzchnia reprodukcji nasiennej na Ukrainie w najlepszym przypadku może się utrzymać na zeszłorocznym poziomie. Natomiast nie wiadomo, czy europejscy producenci nasion będą się starali zrekompensować zmniejszenie produkcji ukraińskiej, zwiększając własne plany produkcyjne.

Siewy kukurydzy już rozpoczęte

W rejonach mniej intensywnych działań wojennych siewy kukurydzy ziarnowej już się rozpoczęły. Według Ukraińskiego Ministerstwa Rolnictwa powierzchnia kukurydzy zmniejszy się o ok. 30% i wyniesie 4 mln ha. Gorszy dostęp do materiału siewnego, nawozów i środków ochrony, może spowodować spadek produkcji nawet o 50% w stosunku do ubiegłego roku, osiągając ok. 19 mln t. Ze względu na wojnę sytuacja jest bardzo niepewna i wszelkie prognozy mogą się zmienić w każdej chwili.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.